Abraham del Court and His Wife Maria de Kaersgieter

Abraham del Court and His Wife Maria de Kaersgieter 1654

Bartholomeus van der Helst

Room 23

Ask away

Back

Thanks for your question, it has been sent.

We strive to answer all questions. But this will not always be possible.

When your question has been answered, you'll receive an email, and your question and the answer will be visible in the Boijmans Tour.

Kind Regards,
Museum Boijmans Van Beuningen

About this artwork

Van der Helst's talents as a portrait painter were in great demand. He demonstrates his skill in this double portrait through the realistic depiction of the faces and fabrics. This nuptial portrait was commissioned by the Amsterdam based cloth merchant Abraham del Court. He wears a black satin suit and his wife Maria wears a silvery white French satin dress.

About the creator

Bartholomeus van der Helst

Haarlem 1613 - Amsterdam 1670

Bartholomeus van der Helst schilderde voornamelijk portretten en groepsportretten van gegoede burgers, kooplieden en regenten. Hij ontving zijn opleiding bij de Amsterdamse portrettist Nicolaes Eliasz. In 1636 vestigde hij zich in Amsterdam. Zijn vroegst gedateerde werk is het groepsportret van de regenten van het Walenweeshuis uit 1637. Van der Helsts kleurige, luchthartige stijl sloot aan bij de veranderende mentaliteit van de Amsterdamse gegoede burgerij. Na de Vrede van Munster in 1648 profiteerde deze elite van de bloeiende handel en zeevaart in de 17de eeuw. In tegenstelling tot vorige generaties toonden ze meer hang naar luxe en uiterlijk vertoon. Deze kooplieden wensten dat hun status en aanzien op hun portretten weergegeven werd. De expressieve, verfijnde portretten van Van der Helst waren dan ook zeer geliefd, vanwege hun treffende gelijkenis, weloverwogen compositie en gevoel voor details.


Object details

material and technique: oil on canvas
kind of object: painting
creditline: Aankoop / Purchase: 1866
inventory number: 1296 (OK)