Lady at a Virginal

Lady at a Virginal c. 1665

Gabriël Metsu

Room 22

Audio & Video

Ask away

Back

Thanks for your question, it has been sent.

We strive to answer all questions. But this will not always be possible.

When your question has been answered, you'll receive an email, and your question and the answer will be visible in the Boijmans Tour.

Kind Regards,
Museum Boijmans Van Beuningen

Vanessa asked:
What does the insciption on the virginal mean?
Museum Boijmans Van Beuningen responded:
Hi Vanessa, it means 'In you, O Lord, I trust: let me not be ashamed in eternity.' Best, Rianne
Sabine asked:
Ha, Weten jullie de betekenis achter dit shilderij? Waarom bijvoorbeeld dat hondje, etc? Groeten, Sabine
Museum Boijmans Van Beuningen responded:
Beste Sabine, Te zien is een vrouw achter een virginaal die een commanderend gebaar maakt naar een hondje. Waarschijnlijk ligt een erotische lading verborgen in dit schilderij. Het muiltje op de voorgrond is een veelgebruikt erotisch symbool. Het hondje kan symbool staan voor de minnaar. Op het virginaal staat in het Latijn de tekst: 'Op U, O Heere, betrouw ik: laat mij niet beschaamd worden in eeuwigheid'. Deze tekst krijgt in de context een vermanende betekenis. Vriendelijke groet, Nina

About this artwork

It is not clear whether this interior scene has any hidden meanings. In any case it is a strikingly realistic representation of a Dutch 17th century interior. A lady sits at a virginal while her maid sits in the beautifully lit adjoining room with a view of the windows opposite.

About the creator

Gabriël Metsu

Leiden 1629 - Amsterdam 1667

Gabriël Metsu werd 1629 te Leiden geboren. Hij was waarschijnlijk een leerling van Gerard Dou of David Bailly. In 1648 werd hij lid van het Sint Lucasgilde te Leiden. In 1657 vestigde hij zich in Amsterdam. Hij werd door meerdere schilders beïnvloed; eerst door J.B. Weenix en J. Duck, later door Frans Hals en Rembrandt. Enkele van zijn mooiste schilderijen tonen bovendien de invloed van Vermeer. Naast genre-voorstellingen, waarin hij één van de grootste 17de-eeuwse meesters was, schilderde hij ook portretten en allegorische stukken.


Object details

material and technique: oil on canvas
kind of object: painting
creditline: Bruikleen / Loan: Stichting Willem van der Vorm 1972
inventory number: VdV 49